Uputstvo za korišćenje elektronskog registra
ELEKTRONSKI REGISTAR
administrativnih postupaka u nadležnosti grada Novi Pazar

Elektronski registar administrativnih postupaka Vam pruža mogućnost da, na brz i pregledan način, dođete do informacija o načinu podnošenja zahteva za ostvarivanje Vaših prava, koja su u nadležnosti lokalne samouprave. Na jednom mestu možete doći do informacija kako, uz koja dokumenta, u kom roku i uz koje troškove možete dobiti potrebnu dozvolu, odobrenje, rešenje i ostala akta koja izdaje naša lokalna samouprava, za postupke iz oblasti izgradnje objekta.

Takođe, iz registra možete preuzeti obrazac koji treba popuniti kako biste započeli želјeni postupak. Bilo da je u pitanju izgradnja pomoćnog objekta ili veliki građevinski poduhvat, elektronski registar Vam, kao servis privrede i građana, omogućava lakše poslovanje i jednostavniju komunikaciju sa našom Opštinskom upravom.

Izradu elektronskog registra omogućio je projekat "Unapređenje poslovnog okruženja na lokalnom nivou kroz regulatornu reformu" koji finansira Švajcarski državni sekretarijat za ekonomske poslove (SECO), a sprovodi OPTIMUS – Centar za dobro upravljanje i Stalna konferencija gradova i opština.